Anbefalt aldersgrense for bruk av elsparkesykkel

For de aller fleste elektriske sparkesykler er det per nå ikke en aldersgrense. Det er fordi små elektriske kjøretøy etter april 2018 ble betegnet som "sykkel". Som kjent er det ingen aldersgrense for å sykle. El sparkesykler benyttes som fremkomsmiddel av både barn, unge voksne og eldre voksne som ønsker å komme seg rask fra et sted til et annet og har blitt et vanlig syn spesielt i større byer som oslo, stavanger, trondheim, kristiansand, ålesund og tromsø. 

Det er derimot begrensing på maks størrelse og maks hastighet. Det er heller ikke tillatt med sete på elektrisk sparkesykkel.

Våre el sparkesykler er uten sete og er designet for å tåle det nordiske klimaet.

Juridisk grunnlag for elsparkesykler

Regjeringen endret  Forskrift om krav til sykkel den 10. april 2018 slik at den også inkluderte små elektriske kjøretøy som kan transportere én person. Definisjonen av "lite kjøretøy" er satt til at kjøretøyet kan veie maksimalt 70 kilo, være smalere enn 85 cm og maksimalt 120 cm lang.

Det er også vedtatt at maksimal hastighet som er tillatt er 20 km/t når det er drevet av motorens kraft alene. Hvis disse kriteriene ikke oppfylles så er også kjøretøyet ulovlig å bruke med mindre det registreres som motorvogn og man har de nødvendige sertifikatene.

Hvis kriteriene oppfylles regnes da kjøretøyet som en sykkel i juridisk forstand, og da er det aldersgrensen for sykkel som gjelder. Altså ingen aldersgrense.

Det er ikke påbudt med bruk av hjelm, men det er anbefalt.

Regler for elsparkesykler

I og med at en elektrisk sparkesykkel regnes som en sykkel, så har du som fører av denne plikter og rettigheter i trafikken etter denne definisjonen. Det vil si at du har samme vikepliktsregler som andre kjørende. Det er også anbefalt å bruke hjelm, men det er ikke påbudt.

Du har lov til å krysse over gangfelt, men du har da vikeplikt for all annen trafikk i kjørebanen så lenge du kjører. Du kan også kjøre din elektriske sparkesykkel på fortauet, men kun når det er lite gående og når din kjøring ikke medfører fare eller er til hinder for gående. Du må også rette deg etter skilting. Det anbefales å gå av el sparkesykkelen og leie den over gangfelt.

Når du passerer gående skal det skje  sakte. Det vil si i gangfart som tilsvarer maks 6 km/ t.

Husk at du synes dårligere enn biler, og vær derfor veldig obs på dette når du kjører i veibanen.

Det er kun lov til å være én person på en elektrisk sparkesykkel. På en sparkesykkel uten motor kan man være flere, men ikke på elektriske sparkesykler.

I mai 2021 kom det et utvidet regelsett for sparkesykler spesifikt og de oppsummerer vi her:

Man har ikke lov til å parkere el sparkesykler hvor som helst. De skal ikke være til hinder for andre trafikanter, og kommunene har nå hjemmel til å etablere lokalt fysisk skiltede soner med parkeringsforbud, fartsgrense eller bruksforbud. Samt å bøtelegge brudd på vedtatte lokale regler. 

Det er ikke lov til å være mer enn én person per elektrisk sparkesykkel. Overtredelse kan bøtelegges med kr 3000,-

Det klargjøres at fotgjengere har prioritet på fortau ved at det blir presisert en øvre fartsgrense på 6 km/t ved passering av gående på gangvei, fortau eller i gangfelt.

Her kan du se Statens Vegvesens sine krav til små elektroniske kjøretøy

Du kan få bot om du bryter trafikkreglene

Du kan bli bøtelagt i form av et forenklet forelegg hvis du bryter trafikkreglene som gjelder deg. Det vil si de samme reglene som for syklene. Ved det som regnes som alvorlig brudd på reglene vil du kunne  bli anmeldt. Så, for andres og din del, kjør aktsomt og hensynsfullt.

Her er noen regler du bør huske på

  • Vikeplikt fra høyre: Du har nemlig vikeplikt for biler og syklister som kommer  fra din høyre side dersom du ikke kjører på en forkjørsvei eller et skilt sier noe anner.  Kort fortalt betyr det at du ikke skal hindre dem som kommer fra din høyre side i et kryss.
  • Når du kjører i fotgjengerfeltet så har du vikeplikt for biler og andre kjøretøy. Da må du holde unna dem. Men dersom du går av elsparkesyklen og leier den over mens du selv går, da har bilene vikeplikt for deg.
  • Du må stoppe for rødt lys dersom du kjører i bilveien

 

Hva er viktig når du vil kjøpe elektrisk sparkesykkel?

Du bør velge en elektrisk sparkesykkel som tåler bruk i Norge og som er laget for å tåle regnvær. I tillegg bør du anskaffe en sparkesykkel som har lang nok rekkevidde for ditt behov. Dette forklarer vi i bloggposten Hvor mye koster el sparkesykkel?

Her kan du finne el sparkesykkel som er vanntett og som passer for de fleste. Se også vår artikkel om hvor mye koster en elsparkesykkel for å få med deg noen tips om hvorfor du ikke bør kjøpe en av de aller billigste på markedet.

Du bør også sette deg inn i hvordan man bør lade el sparkesykkel