Hvilken R-verdi bør liggeunderlaget ditt ha?

R-verdien gir en antydning på hvor mye varmetap du har gjennom underlaget. Tykkelse alene vil ikke være noen indikator på R-verdi. Sportboden anbefaler høyere R-verdier til bruk på vinter sesongen da det gir best isolasjon. Vi anbefaler minst 4,5 i R-verdi hvis det er minusgrader ute. Det som er praktisk er at du kan legge flere liggeunderlag over hverandre for å oppnå ønsket isolasjonsevne. På sommerhalvåret holder det med en R-verdi på 2. Liggeunderlag som Naturehike får du kjøpt på Sportboden.no